Clean Services

Size ne sağlıyoruz?

Ürün Ailesi Gelişimi

Dünyanın kendi alanında en bilinen donanım üreticileri tarafından geliştirilen, üretilen donanımların sürdürülebilir, rekabetçi zenginlikte sunulması...

Verimli Ürün Ailesi Stok ve Tedarik Yönetimi

Pazar ihtiyaçlarıyla , proje ve teklif yoğunluklarıyla analitik değerlendirme yapılarak eş zamanlı stok ve tedarik yönetimi sağlanması...

Ürün Ailesi Geliri

Çözümlerimiz ve ürün ailesinden en az yatırımla ve yüksek stok devir hızı yaklaşımıyla düzenli ve büyüyen gelir üretilmesi...

Çözümler ve Ürün Ailesi Eğitimleri

Daimi olarak dijital ortamda ve gerekli durumlarda özel toplantılar ile çözümlerimiz ve ürün ailesi eğitimlerini, yönetim, satış ve uygulama ekiplerinize verilmesi...

Standartlar

Ortak dil, yaklaşım, ifade gibi sözel, malzemeler gibi fiziki, işçilik ve uygulama gibi görsel, eco-tech raporu, proje teklifi, bakım sözleşmesi gibi yazılı konularda standartlar belirlenmesi...

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteri ilişkileri altyapısı ve yönetiminin nitelikli, istikrarlı ve memnuniyet artırıcı yöntemlerle gerçekleştirilmesi...

Kurumsal Kimlik, İletişim

Kurumsal kimlik ve iletişim standardına uygun ‘yetkili teknik servis’ ve ‘yetkili satış noktası’na kurumsal elektronik posta, yerel IP telefonu kullandırılması...

Merkezi Çağrı Merkezi

Merkezi Çağrı Merkezi ile bilgilenme ve proje taleplerini, teklif takiplerini, bakım sözleşmeleri ve süreçlerini, arıza giderme talep ve güncel durumlarının yönetilmesi...

Memnuniyet Testi ve Performans Geliştirme

Keşif, eco-tech raporu, proje teklifi, teknik uygulama, bakım, arıza giderme vb. faaliyet konularında memnuniyet testleri yoluyla performans geliştirilmesi...

Uçtan Uca Çözümler

Keşif bildirimi, eco-tech raporu, teklif, proje sözleşmesi, bakım ve arıza takip formu, bakım sözleşmesi vb. konularda uçtan uca çözümler sunulması, geliştirilmesi...

Online Mali Raporlama Sistemi

İki türlü ödeme gerçekleşecektir. İlki tarafımızdan size yapılacaktır. Diğeri tarafınızdan tahsil edilerek merkez payı ödenecektir. Bu işlemler tek bir mali raporlama sistemi altında yürütülecektir.

Düzenli Gelir

Hizmet verilen operatörlerin istasyonlarının , kurulum yapılan projelerin gözetim ve bakım ücretlerinden düzenli bir gelir sağlatılması...

Doğrudan Tahsilat

Proje teklifi uygulamaları, bakım, arıza giderme ücretlerini yerinde doğrudan tahsilat yaptırılması, bu gelirlerdeki merkez paylarının mahsuplaşılması...

Büyüyen Gelir

Operatörlerin ve projelere kurulan istasyonların sayısı daima artacaktır. Bu durum düzenli ve daima büyüyen bir gelir sağlayacaktır.